U stomatološkoj ordinaciji ‘’Nešković Dent’’ obavljaju se sve vrste oralno-hirurških intervencija – apikotomije, ekstrakcije impaktiranih umnjaka, sinus lift operacije, preprotetska hirurška priprema itd.

Oralna hirurgija

Oblast stomatologije koja podrazumeva sprovođenje operativnih zahvata u okviru vilice naziva se oralna hirurgija. Specijalista oralne hirurgije zadužen je za hirurško vađenje zuba, dok stomatolog opšte prakse može da interveniše u situacijama kada nije potreban hirurški zahvat da bi se zub izvadio.

Kada je potrebna operacija desni i hirurška intervencija parodontopatije, oralna hirurgija nalazi svoju primenu. Ugavnom se hirurške intervencije obavljaju rutinski, a samo u izuzetnim slučajevima potrebno je više napora.

Uz lokalnu anesteziju, pacijent ne mora da brine, jer tada ništa boli. Dužina oporavka zavisi od intervencije, a po završetku zahvata, pacijent odlazi kući i u skladu sa uputstvima stomatologa nastavlja svoj oporavak.

Jedna od najčešćih intervencija u oblasti oralne hirurgije jeste hirurško vađenje umnjaka. Često je ova intervencija i najbolje rešenje za ljude kojima umnjaci prave problem.

Vađenje umnjaka

Umnjaci predstavljaju osme zube u vilici. Niču mnogo kasnije u odnosu na ostale zube, uglavnom u dvadesetim godinama života. Funkcionalni značaj umnjaka u vilici skoro je minimalan, a često se kaže za ove zube da su evolutivna zaostavština, jer uglavnom zadaju problem ljudima.

Nekada u vilici nema dovoljno mesta za umnjake, pa zbog toga mogu imati negativan uticaj na susedne zube. Parodontalni džepovi, sabijanje susednih zuba i formiranje kamenca na sedmicama posledice su krivog rasta umnjaka, koja se uglavnom rešava hirurškim putem.

 

Implantologija – postavljanje zubnih implanata

Implanti - Nešković Dent, Novi Sad

Veliki broj pacijenata u nalazi se u nedoumici prilikom izbora pravog rešenja za delimičnu, ili totalnu bezubost.
Sasvim je jasno da se niti jedan materijal ne može meriti sa prirodnim zubom i sa razlogom kažemo da su naši zubi vredniji od najvrednijeg dragog kamena.

Implantologija – podrazumeva ugradnju najsavremenijih titanijumskih implantata, kako bi nadoknadili izgubljen zub i time odmogućili dalju protetsku rehabilitaciju. Intervencije se izvode potpuno bezbolno, pri čemu je uspešnost terapije i do 97%. Odluka o mogućnosti, mestu ugradnje i vrsti impantata u rehabilitaciji Vaših zuba biće donešena timski saradnjom implantologa, protetičara i zubnog tehničara.

Implantni sistemi imaju vrlo značajnu ulogu u nadoknadi zuba koji je morao biti izvađen. Jedna od najčešći indikacija je nadoknada jednog zuba, kao i kod pacijenata koji ma nedostaju bočni zubi, a želeli bi da izbegnu izradu zubne proteze.

Nakon ugradnje implanta i vremena proteklog za regeneraciju kosti, izrađuje se protetski rad kojim se vrši nadoknada izgubljenog zuba.

U stomatološkoj ordinaciji Nešković Dent, rade se dva implantna sistema :
– Zimmer Implant koji pripada PREMIUM klasi implanta i
– Implant Direct koji je visoka srednja klasa implantnih sistema.
Ako želite da intervencija protekne bezbolno i lako, naša ordinacija stoji vam na raspolaganju. Kontaktirajte nas.